Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

administracja (ZU-Admin5)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2 lata (4 semestry)
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku administracja

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji z tytułem magistra administracji jest przygotowany do pracy na najwyższych szczeblach zarządzania zarówno w administracji publicznej, jak i prywatnej. Znajomość struktur i podstaw prawa Unii Europejskiej pozwala mu na inicjowanie i doskonalenie współpracy na szczeblu regionalnym i lokalnym w ramach państw członków Unii Europejskiej. Absolwent posiada niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu dyscyplin naukowych zajmujących się różnymi sferami działania administracji, co pozwala mu na samodzielne rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych powstałych w wykonywaniu funkcji administracyjnych. Magister administracji posiada także umiejętność rozumienia i interpretowania tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego myślenia oraz możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie administracji.

Standardy nauczania

Zgodnie z planami studiów, wprowadzonymi uchwałą nr 291/2007-2008 Rady Wydziału Prawa i Administracji UAM z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie planu studiów na kierunku "administracja". Plany studiów i programy nauczania przyjęte zostały zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełnić uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz. 1166 ze zm.), a także zgodnie z załącznikiem nr 1 do powyższego rozporządzenia.