Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

administracja (DLx-Admin5)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku administracja

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów posiada umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk o administracji i o prawie, podstawową wiedzą ekonomiczną oraz posiada umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), w administracji niepublicznej oraz w organizacjach społecznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętność samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalność gospodarczej oraz sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów administracja zostały zatwierdzone uchwałą nr 333/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl