Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in

(in Polish) nowe media w komunikacji (DUx-NMK)

(in Polish: nowe media w komunikacji)
(in Polish) studia drugiego stopnia
(in Polish) stacjonarne, (in Polish) 4 semestry
Language: Polish
No description for the programme.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

(in Polish) Magisterium na kierunku nowe media w komunikacji