Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > East Slavic Philology

East Slavic Philology (FIW)

(in Polish) studia pierwszego stopnia

(in Polish) stacjonarne:

(in Polish) niestacjonarne:

(in Polish) studia drugiego stopnia

(in Polish) stacjonarne:

extramural: