Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Balkan Studies > Interdisciplinary Individual Studies in Humanities and Society

Interdisciplinary Individual Studies in Humanities and Society (X-S1-MISHIS)

(in Polish: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne)
first cycle degree studies
full-time, 3 years, 6 semesters.
Language: Polish
No description for the programme.

Qualification awarded:

(in Polish) Licencjat na kierunku filologia, specjalność filologia koreańska
(in Polish) Licencjat na kierunku sinologia
(in Polish) Licencjat na kierunku pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język angielski
(in Polish) Licencjat na kierunku studia polonistyczno-germanistyczne
(in Polish) Licencjat na kierunku stosunki międzynarodowe
(in Polish) Licencjat na kierunku historia sztuki
(in Polish) Licencjat na kierunku filologia, specjalność etnolingwistyka
(in Polish) Licencjat na kierunku filologia, specjalność lingwistyka stosowana
(in Polish) Licencjat na kierunku filologia, specjalność filologia włoska
(in Polish) Licencjat na kierunku pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i naucz. początkowe
(in Polish) Licencjat na kierunku archeologia
(in Polish) Licencjat na kierunku etnolingwistyka
(in Polish) Licencjat na kierunku kulturoznawstwo
(in Polish) Licencjat na kierunku filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
(in Polish) Licencjat na kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska
(in Polish) Licencjat na kierunku filologia polska
(in Polish) Licencjat na kierunku pedagogika, specjalność edukacja elementarna i wychowanie fizyczne
(in Polish) Licencjat na kierunku politologia
(in Polish) Licencjat na kierunku historia
(in Polish) Licencjat na kierunku filologia, specjalność filologia duńska
(in Polish) Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność lingwistyka komputerowa
(in Polish) Licencjat na kierunku filologia, specjalność ukraińska
(in Polish) Licencjat na kierunku pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
(in Polish) Licencjat na kierunku wiedza o teatrze
(in Polish) Licencjat na kierunku filologia angielska
(in Polish) Licencjat na kierunku filozofia
(in Polish) Licencjat na kierunku filologia, specjalność filologia hiszpańska
(in Polish) Licencjat na kierunku filologia, specjalność filologia romańska
(in Polish) Licencjat na kierunku filmoznawstwo i kultura mediów
(in Polish) Licencjat na kierunku zarządzanie i prawo w biznesie
(in Polish) Licencjat na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
(in Polish) Licencjat na kierunku historia, specjalność nauczycielska
(in Polish) Licencjat na kierunku filologia, specjalność bałtologia - filologia litewska
(in Polish) Licencjat na kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną-nauczycielskie studia dwuprzedmi
(in Polish) Licencjat na kierunku filologia, specjalność filologia szwedzka
(in Polish) Licencjat na kierunku pedagogika, specjalność resocjalizacja
(in Polish) Licencjat na kierunku studia śródziemnomorskie
(in Polish) Licencjat na kierunku filologia, specjalność filologia angielsko-chińska
(in Polish) Licencjat na kierunku wschodoznawstwo
(in Polish) Licencjat na kierunku filologia, specjalność filologia germańska
(in Polish) Licencjat na kierunku filologia, specjalność filologia norweska
(in Polish) Licencjat na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna
(in Polish) Licencjat na kierunku prawo europejskie
(in Polish) Licencjat na kierunku pedagogika specjalna, specjalność pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(in Polish) Licencjat na kierunku etnologia
(in Polish) Licencjat na kierunku socjologia

Access to further studies:

second-cycle degree studies, postgraduate studies

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes for the field of study were specified by the Resolution No. 340/2011/2012 of the Senate of Adam Mickiewicz University in Poznań adopted on 25 June 2012. The Resolution with attachments is available on the website: www.amu.edu.pl